Açık Üniversite Konferansları
Sevgi dolu, barışçıl ve ebediyen umutları olacak bir insanlık için...
AUK » Tüm Konferanslar
Düzenleme: 2017-02-07 19:34
K17-01: Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz?
Dışımızda tanık olduğumuz şiddet, ölüm ve yıkım içimizdeki yaşama isteğini, umudunu, gücünü de tahrip eder. Acı o kadar çoktur ki insan ruhsal olarak felç olur. Şiddete sürekli maruz kalan bireyler ve bir toplumun ruhsal sorunlarla başa çıkabilmesi psikolojik dayanıklılık yetisine bağlıdır...
25 Şubat 2017 - Cumartesi
13:00 - 18:00
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral İstanbul Kampüsü
E3 - 101
50 TL

Konferans Hakkında

Türkiye birçok açıdan bir geçiş ülkesi olarak içinde insanların birbirine yabancı oldukları, bütünleşemedikleri ve güvencelerinin yeterli olmadığı bir ülke görünümünde. Üstelik yakın ve uzak tarihimiz travmalarla dolu. Yasını tutamadığımız, bizi bunaltan kayıplarımız var. Bir kuşaktan diğer kuşağa aktardığımız travmalar insan ve hayata karşı inancımızı azaltıyor. Bu coğrafyada sesi hiç duyulmamış ve yarası sarılmamış milyonlarca travma mağduru yaşıyor. Maalesef giderek daha sık yaşamaya başladığımız bombalı ve silahlı saldırılar nedeniyle bir çoğumuz için saldırganlık, yıkım, şiddet ve ölüm gibi temalara bağlı güvensizlik, çaresizlik ve kaygı duyguları yoğunlaşmıştır.

Terör eylemleri doğası ve yarattığı etkiler nedeniyle birey ve toplum olarak hepimizi zedelemektedir. Bu şiddete maruz kalmış, bu şiddet sonucu yakınını kaybetmiş ve şiddetin yarattığı tahribata tanık olmuş bireyler bir süre öfke, korku, şaşkınlık, keder ve üzüntü gibi duygusal kargaşa içinde bulacaklardır kendilerini. Kaybı olanlar hem bu şiddetin etkileriyle hem de kaybettiği yakınının yasıyla başa çıkmak zorunda kalacaktır. Hissedilen acının yoğunluğu yaşamı devam ettiren işlevleri ve uyumu bozacak ve travma sonrası stres tepkileri matem tutma sürecinde uzun bir süre yaşanacaktır.

İşte bu vesileyle bizler ruh sağlığı uzmanları olarak terörün yarattığı tahribatın daha iyi anlaşılması ve başa çıkılması konusunda toplumu bilgilendirme görevimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu konferans aracılığıyla birey ve toplum olarak teröre karşı daha sağlıklı, birleştirici ve bütünleştirici tepkiler ve davranışlar geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Konferanstan elde edeceğimiz kaynak, Türk Psikologlar Derneği’ne bağışlanacaktır.

Bu meslek kuruluşunun, her zaman yaptığı gibi, hakları ihlal edilerek travmaya maruz kalmış insanlarımızın yaralarını sararak adil, barışçıl ve onurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacağından eminiz.

K16-01: Yaşadıkça: Aşk, Bağımlılık ve Saldırganlık
Gerçek olan her şey yerine sevgilisini koydu. Duvarı saran bir sarmaşık gibi onu kendine katıp bir parçası haline getirecek kadar bağlandı. Sevgili hem tüm dünyası hem de Tanrısı olmuştu. Ancak zaman geçtikçe terkedilmek ve kaybetmekten o kadar çok korktu ki bir haine dönüştü...
10 Aralık 2016 - Cumartesi
14:00 - 17:30
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral İstanbul Kampüsü
ÇSM Binası - 403-404
100 TL