Açık Üniversite Konferansları
Sevgi dolu, barışçıl ve ebediyen umutları olacak bir insanlık için...
AUK » Tüm Konferanslar
Düzenleme: 2018-10-27 20:38
K18-01: Sapkınlık ve Sapkınlığın Görüntüleri. Gerçeklerden kaçabilirsin ama sonuçlarından asla!
Toplumsal ruh sağlığı toplumsal ahlak ve dayanışmaya bağlı gelişir. Ancak buna engel olan en önemli olayların başında sapkınlık ve buna bağlı suçlar gelmektedir.

Sapkınlığa çağlar boyunca bakış tarzı nedir?
Kişilik gelişimi sürecinde parafilik oluşumun olası nedenleri nelerdir?
Sapkın davranış biçimleri ve yarattığı tahribatlar nelerdir?

Konferansımız, bu sorulara cevap bulabileceğimiz, ön yargılar, hatalı ve küçültücü davranışlar, korunma ve tedbirlerdeki kusurlara yönelik bir içgörü oluşturmayı amaçlamaktadır.
9 Kasım 2018 - Cuma
11:00 - 14:00
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral İstanbul Kampüsü
ÇSM Binası - 404
60 TL

Konferanstan elde edilecek gelirin tümü
Mardin Köy Okulu Yapımı ve Çocuk İstismarını Önleme Projeleri
için kullanılacaktır..

K17-02: Evdeki Barıştan Toplumdaki Barışa: Şiddet ve ensesti önlemeye ilişkin yaklaşımlar
Çocuk, güvendiği biri tarafından şiddete uğruyor, kimse kendisini korumak için bir şey yapmıyorsa, masum dünyası kartondan bir ev gibi yıkılır ve çocuğu dehşete düşüren nevrotik bir çökmeye sebep olur. Çocuğun içinde bir yeraltı savaşı başlar. Zamanla kafası, kolları, bacakları kopmuş bir beden, çaresiz bir torsoya dönüşür....

Neden kıydın bu insanların canına? diye sorduğunuzda
Çocukken benim de canıma kıyıldığı için diyecektir.
25 Kasım 2017 - Cumartesi
11:00 - 14:30
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral İstanbul Kampüsü
E1 - 301
45 TL

Konferans Hakkında

Savaşın olmadığı zamanlar dünyanın barış içinde yaşadığını düşünüyorsak yanılıyoruz. Çocuklarımız ve kadınlarımız evlerde, sokaklarda, okullarda şiddetin binbir çeşidine maruz kalıyorsa bu da bir savaştır! Bu savaşı önlemek için birşeyler yapmaz isek nesilden nesile derinleşerek devam edecek. Diğer bir deyişle, şiddet babadan oğula, mağduriyet de anneden kıza geçecektir.

Yaşamımızın hemen hemen her alanında karşımıza çıkan şiddet, çığ gibi giderek büyüyen ve önüne geçilemeyen bir şekilde birçoğumuzun hayatını, fiziksel ve ruhsal sağlığını ve huzurunu etkileyen gizli bir tehlike olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Şiddetin bu denli yaygın olması da ne yazık ki yaşamın aslında kaçınılmaz bir parçasıymış gibi sessiz bir kabulü de beraberinde getiriyor.

Ailenin ne pahasına olursa olsun korunması gerektiği inancı aile içi şiddetin göz ardı edilmesinin nedenlerinden biridir. Oysa, bu görmezden gelmenin bedelini toplum olarak ağır ödüyoruz. Çünkü şiddet sadece bireyi değil toplumu da fazlasıyla yaralar. Çocukların ve kadınların cinsel olarak taciz edilmesi ve önleyici çalışmaların yetersizliği ahlaki ve dini inançları tehdit ederek toplumsal yozlaşmaya, yabancılaşmaya, barışçıl toplumsal işleyişin bozulmasına neden olur. Evdeki barıştan toplumdaki barışa için bir çocuktan katil, tacizci, mağdur yaratan şiddet dili ve pratiğini sorgulamalı, değiştirmeli ve önlemeliyiz.

Hep birlikte yapabiliriz bunu!

Konferanstan elde edeceğimiz kaynak
Myanmar Rohingyalı çocuklara insani yardım ve Türkiye’de çocuk istismarını önleme
projeleri için kullanılacaktır.

K17-01: Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz?
Dışımızda tanık olduğumuz şiddet, ölüm ve yıkım içimizdeki yaşama isteğini, umudunu, gücünü de tahrip eder. Acı o kadar çoktur ki insan ruhsal olarak felç olur. Şiddete sürekli maruz kalan bireyler ve bir toplumun ruhsal sorunlarla başa çıkabilmesi psikolojik dayanıklılık yetisine bağlıdır...
25 Şubat 2017 - Cumartesi
13:00 - 18:00
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral İstanbul Kampüsü
E3 - 101
50 TL

Konferans Hakkında

Türkiye birçok açıdan bir geçiş ülkesi olarak içinde insanların birbirine yabancı oldukları, bütünleşemedikleri ve güvencelerinin yeterli olmadığı bir ülke görünümünde. Üstelik yakın ve uzak tarihimiz travmalarla dolu. Yasını tutamadığımız, bizi bunaltan kayıplarımız var. Bir kuşaktan diğer kuşağa aktardığımız travmalar insan ve hayata karşı inancımızı azaltıyor. Bu coğrafyada sesi hiç duyulmamış ve yarası sarılmamış milyonlarca travma mağduru yaşıyor. Maalesef giderek daha sık yaşamaya başladığımız bombalı ve silahlı saldırılar nedeniyle bir çoğumuz için saldırganlık, yıkım, şiddet ve ölüm gibi temalara bağlı güvensizlik, çaresizlik ve kaygı duyguları yoğunlaşmıştır.

Terör eylemleri doğası ve yarattığı etkiler nedeniyle birey ve toplum olarak hepimizi zedelemektedir. Bu şiddete maruz kalmış, bu şiddet sonucu yakınını kaybetmiş ve şiddetin yarattığı tahribata tanık olmuş bireyler bir süre öfke, korku, şaşkınlık, keder ve üzüntü gibi duygusal kargaşa içinde bulacaklardır kendilerini. Kaybı olanlar hem bu şiddetin etkileriyle hem de kaybettiği yakınının yasıyla başa çıkmak zorunda kalacaktır. Hissedilen acının yoğunluğu yaşamı devam ettiren işlevleri ve uyumu bozacak ve travma sonrası stres tepkileri matem tutma sürecinde uzun bir süre yaşanacaktır.

İşte bu vesileyle bizler ruh sağlığı uzmanları olarak terörün yarattığı tahribatın daha iyi anlaşılması ve başa çıkılması konusunda toplumu bilgilendirme görevimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu konferans aracılığıyla birey ve toplum olarak teröre karşı daha sağlıklı, birleştirici ve bütünleştirici tepkiler ve davranışlar geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Konferanstan elde edeceğimiz kaynak, Türk Psikologlar Derneği’ne bağışlanacaktır.

Bu meslek kuruluşunun, her zaman yaptığı gibi, hakları ihlal edilerek travmaya maruz kalmış insanlarımızın yaralarını sararak adil, barışçıl ve onurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacağından eminiz.

K16-01: Yaşadıkça: Aşk, Bağımlılık ve Saldırganlık
Gerçek olan her şey yerine sevgilisini koydu. Duvarı saran bir sarmaşık gibi onu kendine katıp bir parçası haline getirecek kadar bağlandı. Sevgili hem tüm dünyası hem de Tanrısı olmuştu. Ancak zaman geçtikçe terkedilmek ve kaybetmekten o kadar çok korktu ki bir haine dönüştü...
10 Aralık 2016 - Cumartesi
14:00 - 17:30
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral İstanbul Kampüsü
ÇSM Binası - 403-404
100 TL