Açık Üniversite Konferansları
Sevgi dolu, barışçıl ve ebediyen umutları olacak bir insanlık için...
AUK » Konferans Konuşmacıları
Düzenleme: 2018-10-27 20:33

Tamer Aker

Tamer Aker 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A Hastanesi’nde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı. Ruhsal travma ile ilgili çalışmalarına 1994 yılında Institute of Psychiatry of King’sCollegeLondon’a bağlı olarak İstanbul’da kurulan Davranış Bilimleri Araştırma ve Tedavi Merkezi’nde başladı ve buradaki çalışmalarını yedi yıl sürdürdü. 1996 yılından sonra iki yıl kadar Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı’nda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında doçentlik ünvanını aldı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da çalışmaya başladı. 2003-2005 yıllarında aynı üniversitenin Halk Sağlığı AD’da Halk Sağlığı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında profesörlük ünvanını aldı. Aynı yıl içinde ABD’de Boston Üniversitesi Epidemiyoloji Yüksek Lisans Ders Programını tamamladı. 2005 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı’nın yürütücülüğünü yapmaktadır. 2002 yılından beri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin kurucu üyesi ve halen yönetim kurulu üyesidir. Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi’nin kurucu üyesidir. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği’nin kurucu üyesi ve yürütme kurulu üyesidir. Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın ruhsal travma veya afet ile ilgili çalışmalarına danışman veya yürütücü olarak destek vermektedir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türkiye Kızılay Derneği gibi kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır. Ülke sınırları içinde Marmara ve Van Depremlerinden sonra deprem bölgelerinde, ülke içinde yerinden edilme çalışmalarında bulunmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde, mültecilerle ilgili çalışmalarda bulunmak için ise sınıra komşu illerde alan çalışmaları yapmıştır. Ülke dışında benzer çalışmalara Bosna, Pakistan, Sri Lanka, Aceh gibi afet bölgelerinde katılmıştır.

Çalışma ve uygulamalarını daha çok ruhsal travma ve afet psikiyatrisi alanlarına yoğunlaştırmıştır. Doğal afetler, ülke içinde yerinden edilme, cinsel şiddet, travmatik yas, tıbbi hastalıklara bağlı travmatikstress, araç ve endüstri kazaları, işkence, savaş ve çatışma sonrası ruh sağlığı sorunları, şiddet ve adli psikiyatrik değerlendirmesi, hekime yönelik şiddet gibi alanlarla ilgilenmektedir. Ruhsal travma ile ilişkili hastalıkların terapisinde Bilişsel ve Davranışçı yaklaşımlara ağırlık vermektedir. Ruhsal travma ve ilişkili hastalıklarda tanım, sınıflama, ayırıcı tanı, tanı sistemleri, seyir, risk etkenleri, biyolojik ve psikolojik açıklayıcı dizgeler diğer çalışma alanlarıdır.

🡅


Elif Göçek

Elif Göçek Yard. Doç. Dr. Elif Göçek Toronto Üniversitesi’nde (University of Toronto-Kanada) Okul ve Çocuk Klinik Psikolojisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Lisans (Psikoloji) ve Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde yapmıştır. 1992-1998 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde psikolog olarak çalışmıştır. 2007-2012 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır. Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında –Çocuk/Ergen Klinik Psikoloji Alt/dal bölüm direktörüdür. Tezinde klinik ve klinik olmayan gruplarda annelerin çocuklarını anlama kapasitesi ve duygusal ulaşılabilirliklerini araştırmış ve tezi yurt dışında kitap olarak yayınlanmıştır. Araştırma alanları anne-çocuk ilişkisi, yaratıcılık ve çocuklarda göç kavramı üzerinedir.

Dr. Göçek halen çocuk ve ergenlerle terapi çalışmalarına devam etmektedir. Kendisi uzun yıllar boyunca riskli ve göçe maruz kalmış aileler ve çocuklarla çalışmış, ebeveyn-çocuk terapileri uygulamıştır. Türkiye’nin birçok şehrindeki ruh sağlığı uzmanlarına oyun terapisi eğitimi vermektedir. Kendisi Toronto (Kanada) Psikanalitik Toplum ve Enstitüsü (Toronto PsychoanalyticSociety&Institute) -Bebek Ruh Sağlığı Eğitim programında danışmanlık yapmakta ve Türkiye Bebek Ruh Sağlığı dernek başkanlığını yürütmektedir.

🡅


Gökhan Oral

Gökhan OralProf. Dr. Gökhan Oral 1961 Ordu doğumlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 mezunudur. 1988-1993 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi; 1993-2008 yılları arasında Cerrahpaşa Psikiyatri Anabilim Dalı, 2008-(halen) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Hizmet süresince Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu Başkanı ve Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Psike İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) üyesi psikanalisttir.

Akademik çalışma alanı adli psikiyatri ve davranış bilimleri üzerinedir. Klinik çalışmada psikanalist olarak çalışmayı sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak çocuk hakları konusunda, örselenmiş popülasyonla sosyal sorumluluk projelerinde yürütücü ve danışman olarak yer almaktadır. Bireysel ve toplumsal şiddet, mağdur ve saldırgan psikolojisi, olağan dışı cinsel davranışlar, kitle psikolojisi ve bunların hukuki sonuçları ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

🡅


Murat Paker

Murat Paker 1985'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir süre hekimlik yaptı. Bu sürede Boğaziçi Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992'de aynı alanda doktora yapmak üzere New York'a, New School forSocialResearch'e gitti. Bu üniversitedeki doktora ve doktora-sonrası çalışmalarını 2000 yılında tamamladı. 2005 yılında Türkiye'ye dönene kadar yine New York'ta travma/işkence mağdurlarına psiko-sosyal hizmet veren bir merkezde psikoterapist ve klinik direktör olarak çalıştı. Halen Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı bölümdeki klinik psikoloji yüksek lisans programının kurucu direktörlüğünü yürütmekte, yüksek lisans dersleri ve klinik süpervizyon vermektedir. Aynı zamanda kısmi zamanlı özel psikoterapist olarak da çalışmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz/Psikoloji Dizisi’nin Dizi Editörlüğü’nü yürütmektedir. Psikanaliz, travma, psikoterapi ve bunların politikayla kesişimi temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Dr. Paker, işkence mağdurlarının psikolojisi, psikotravmatoloji, travma terapisi, insan hakları ve psiko-politika alanlarında araştırmalar ve çok sayıda ulusal ve uluslararası ölçekte yayın yapmıştır.

Kitapları

  • 2007. Psiko-politik Yüzleşmeler. Birikim Yayınları.
  • 2016. Üniversitelerde Psikolojik Danışmanlık El Kitabı. İst. Bilgi Üniv. Yayınları (Derleyen olarak Filiz Yurtseven ile birlikte).
  • 2017. Türkiye Debelenirken. İst. Bilgi Üniv. Yayınları.

🡅


Ayten Zara

Ayten Zara Doç. Dr. Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere’de yapmıştır. 2000 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Zara İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak aile, toplum ve klinik psikolojisi üzerine dersler verir, araştırmalar yapar.

2012 yılından beri Bilgi Üniverstesi'nde Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programının direktörüdür. Birey, aile, toplum ruh sağlığını önleyici ve koruyucu çalışmalara önem verir. Öğrencileriyle birlikte aktif olarak şiddet ve travmatik olaylar konularında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapar (Bilgi Açık Kapı). Türkiye, Afrika, Asya ülkelerinde dezavantajlı koşullara sahip, mağdur aile, çocuk ve azınlıklaın yaşam koşullarını iyileştirmek için World Human Relief sivil topluluğun kurucusu ve direktörüdür.

Dr. Zara, Türkiye'de afetler ve insan eliyle meydana gelen kitlesel travmalar sonrası gerek psikolog olarak gerekse akademisyen olarak gönüllü bir çok çalışma yapmış ve yapmaktadır. Bir insan hakları aktivisti ve sivil toplumcu olarak hem yurtdışında hem de yurt içinde sivil toplum çalışmalarına katılmakta, danışmanlık yapmakta ve eğitimler vermektedir. Ulaşılması zor dediğimiz travmaya maruz kalmış insanların daha etkin çalışılması için profesyonellere kayıplar, şiddet ve travma konularında eğitimler verir ve gözetimlik yapar.

Dr. Zara'nın çocuk, aile ve toplumsal şiddet konularında bir çok gazete/dergi yazıları ve röportajları vardır.

Kitapları

  • Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları
  • Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için Boşanma Terapisi

🡅