Açık Üniversite Konferansları
Sevgi dolu, barışçıl ve ebediyen umutları olacak bir insanlık için...
AUK » Konferanslar Dizisi Hakkında
Düzenleme: 2017-02-21 08:44

Konferanslar Dizisi Hakkında

Bu konferans dizisini iki amaçla hazırladım:

Birincisi toplumsal bilinçlendirme. Sevdiklerimiz, yakınlarımız, dostlarımız ve çevremizdekilerle kurduğumuz ilişkiler bizlerin iyi olma ve mutlu olma hallerini belirliyor. İster ebeveyn/çocuk, ister kadın/erkek, ister karı/koca ve ister dost ilişkisi olsun bağlanma paternleri, çatışmaların nasıl çözüldüğü ve sevgiyi ifade etme tarzları insanların hayatlarından mutlu ya da mutsuz olmalarının kaynağı olurlar. İlişkilerdeki çatışmaların çözümsüz kalması birilerini seven insanları bile zamanla birbirlerine yabancılaştırıp birbirlerinden koparıyor. İnsanlar, ilişkilerinde yaralanıyor, ama şifayı da yine ilişkilerinde buluyor. Yani bu hayatta aradığımız ne ise ilişkilerde bulunabilir. Bu konferansları, insanların ilişkilerine karşı yeni bir bakış açısı, yeni bir duyarlılık ile sağlıklı davranışlar geliştirmelerine yardım etme amacıyla düzenlemek istedim.

Bu konferans dizisinin ikinci amacıysa yoksulluk, şiddet ve ayrımcılıkla mağdur edilmiş çocuklarımızın hayat koşullarını iyileştirerek onları korumaktır. Hem kendi ülkemde, hem de Afrika ve Asya ülkelerinde terk edilmiş, sokağa atılmış, aç-susuz, karnını doyurmak için fuhuş yapan, binbir çeşit şiddetle ruhu yaralanmış çocuklarla çalışıyorum. İnsan olarak bakma ve koruma sorumluluğumuz sadece doğurduğumuz, yakınımız olan çocuklara karşı olmamalı. Bu çocuklar bizim doğurduğumuz çocuklar olmayabilir ama yaşadığımız dünyayı bu çocuklar doğuruyor! Eğer sevgi dolu, barışcıl ve ebediyen umutları olan bir insanlık istiyorsak bu çocukları korumamız en gerekli koşuldur.

Öğrencilerim ve ekiplerimle birlikte çocukların en çok ihtiyacı olan sevgi/şefkati onlara verirken, onların açlığını susuzluğunu gidermeye, eğitim ihtiyaçlarını/giderlerini karşılayarak evden, sokaktan, fuhuştan kurtarmaya çalışıyoruz.

Bu konferanslardan elde edeceğimiz gelir sayesinde
daha çok mağdur çocuğa ulaşıp onları koruyabilmek en nihai amacımızdır.

Dr. Ayten Zara